İşbaşı Eğitimi Dersi Başvuru Çağrısı

İŞLETME BÖLÜMÜ İŞBAŞI EĞİTİMİ DERSİ BAŞVURU VE SÜREÇ TAKVİMİ

Başvuru

22 Aralık 2021 – 31 Aralık 2021 (mesai saatleri)

Başvuru Ön Değerlendirme

(Sektörel Eğitim Programı Sorumlu Öğretim Üyeleri Değerlendirmesi)

3 Ocak 2022 – 7 Ocak 2022

Başvuru Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

7 Ocak 2022

Başvuru Nihai Değerlendirme

10 Ocak 2022 – 28 Ocak 2022

Başvuru Nihai Değerlendirme Sonuçlarının İlanı

31 Ocak 2022

İşbaşı Eğitimi Dersine Başlamak için İlgili Evrakların İmzalanması ve Teslimi

31 Ocak 2022 – 11 Şubat 2022

İşbaşı Eğitim Başlangıç – Bitiş

14 Şubat 2022 – 12 Haziran 2022

 

 

2021 – 2022 akademik yılı bahar yarıyılı kapsamında İşbaşı Eğitimi dersinden yararlanmak isteyen öğrenciler, bu çağrıda yer alan süreçte başvurularını gerçekleştirmelidir. Takvim dâhilinde gerçekleştirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru koşulları, belgeleri, tarihleri ve diğer İşbaşı Eğitimi duyuruları için tıklayınız.

 

Doldurulan formlar İşletme Bölüm Sekreterliği'nde Delil Yıldırım'a teslim edilecektir.

 

Başvuru yapabilmek için bu çağrı metninde yer alan bilgilerin tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

 

Asgari Şartlar:

 • Başvuru değerlendirme süreci itibariyle, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü %30 İngilizce İşletme Lisans programına kayıtlı, tam zamanlı aktif öğrenci olmak (Başvuru döneminde kaydını dondurmuş veya UBYS üzerinde mezun olmuş görünen öğrenciler başvuru yapamaz).
 • Başvuru değerlendirme süreci itibariyle, 3. sınıfı tamamlamış olmak.
 • Başvuru değerlendirme süreci itibariyle, en az 2.50 not ortalamasına sahip olmak.
 • Başvuru değerlendirme süreci itibariyle, önceki dönemlerden alacağı ve/veya almak istediği dersler içerisinde devam mecburiyetini yerine getirmediği derslerin kredi miktarı 5 AKTS’yi geçmemek.

 

Başvuru Belgeleri:

 • İşletme Bölümü İşbaşı Eğitimi Dersi Başvuru Dilekçesi (bölüm standart formu kullanılmalıdır)
 • İşletme Bölümü İşbaşı Eğitimi Dersi Başvuru Formu (bölüm standart formu kullanılmalıdır)
 • Onaylı Transkript (öğrenci işlerinden temin edilebilir)
 • Onaylı Öğrenci Belgesi (öğrenci işlerinden temin edilebilir)
 • Özgeçmiş
 • Motivasyon Mektubu
 • (varsa) Onaylı Yabancı Dil Belgesi (ilgili kurumlardan temin edilmelidir)
 • (varsa) İşbaşı Eğitimi Dersi İşveren Ön Talep Formu (bölüm standart formu kullanılmalıdır)

 

Başvuru Değerlendirme Ölçütleri:

 

Değerlendirme, İşbaşı Eğitimi dersi için her dönem belirlenen kontenjan ile sınırlıdır.

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Başvuru Ön Değerlendirme

Akademik Başarı Düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Sektörel Eğitim Programı Sorumlu Öğretim Üyeleri Değerlendirme Puanı

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil Seviyesi (70 puan ve üzeri)*

+10 puan

Başvuru Nihai Değerlendirme

İşveren Değerlendirme Kararı

Kabul / Ret

 

   *Son 5 yıl içerisinde alınmış YDS, e-YDS, YÖKDİL (asgari 70/100), son 2 yıl içerisinde alınmış IELTS (asgari 6), son 2 yıl içerisinde alınmış TOEFL-IBT (asgari 84).

Menüyü Kapat