İşletme Bölümünün Misyonları

İşletme Bölümü’nün dört temel misyonu bulunmaktadır. Bunlar,

 

•Eğitim odaklılık: İşletmecilik alanında eğitim ve öğretim yapmak,

•Araştırma odaklılık: İşletme ile ilgili bilimsel çalışmalar yaparak yayın üretmek,

•Topluma katkı: Topluma / toplumda yer alan organizasyonlara işletmecilikle ilgili katkı sağlamak ve paydaş ilişkilerinde bulunmak,

•Girişim odaklılık: Girişimci bireyler yetiştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmaktır.

Menüyü Kapat