Mezuniyet ve İstihdam Koşulları

İşletme bölümü mezunlarına Lisans Diploması ve odaklandıkları alanlarda eğitimlere katılmaları durumunda bu eğitimlerle ilişkili sertifikalar verilir. Bölümümüz mezunları kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör işletmeleri ve STK’larda istihdam edilebilmekte, finansal olanaklarını kullanarak girişimcilik çerçevesinde yeni işletmeler kurabilmektedirler.   

Bankalar, sigorta şirketleri ile diğer finans kurum ve kuruluşları, turizm firmaları, lojistik firmaları, denetim firmaları, imalat firmaları, çeşitli alanlarda ithalat ve/veya ihracat yapan firmalar mezunlarımızın istihdam edilebileceği özel sektör kuruluşlarından bazılarıdır. Mezunlar bu kuruluşlarda finans ve pazarlama departmanları başta olmak üzere çok çeşitli bölüm ve kademelerde çalışabilmektedirler. Müfettişlik, denetçilik, pazarlama, insan kaynakları, bankacılık, hesap uzmanlığı, mali müşavirlik, ve muhasebe gibi alanlara yönelebilmektedirler. Kamu sektöründe ise Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, çeşitli bakanlıklarda ve diğer idari birimlerde görev alabilmektedirler.

Bunların yanında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile mezunlarımız akademik hayata devam etme olanağına da sahiptirler.

Menüyü Kapat