Akademik ve İdari Görev Dağılımı

Akademik Personel

Görevler

Üniversite

(Enstitü Dâhil)

Fakülte

Bölüm

Prof. Dr. Hayrettin Usul

 • İç Denetim ve Bağımsız Denetim A.B.D. Başkanı
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme A.B.D. Başkanı
 • İşletme Bölüm Başkanı
 • Bölüm Başkanı
 • Muhasebe ve Finansman A.B.D. Başkanı
Prof. Dr. Nezih Metin Özmutaf

 

 • Kalite Komisyonu Üyesi
 • Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

 

 • Fakülte Kurulu Üyesi
 • Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Başkanı
 • İntibak Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Sinan Nardalı

 

 

 • Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D. Başkanı

Prof. Dr. Akif Tabak

 • Kalite İç Denetçisi
 • Fakülte Kurulu Üyesi

 

Doç. Dr. Evrim Mayatürk Akyol

 • TTO Şirketleşme ve Tanıtım Modülü Sorumlusu
 • Fakülte Kurulu Üyesi
 • Yönetim Kurulu Üyesi
 • Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu Üyesi
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
 • İntibak Komisyonu Üyesi
 • İşbaşı Eğitim Uygulaması Dersi Komisyonu Üyesi

Doç. Dr. Murat Esen

 • Kariyer Geliştirme U.A.M. Müdürü

 

 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim ve ESBAŞ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programları Koordinasyonu)

Doç. Dr. Özge Karaege

 

 

 • Ticaret Hukuku A.B.D. Başkanı
 • Disiplin Suçları Soruşturmaları ve Mevzuatla İlgili Değerlendirmeler

Doç. Dr. Zehra Nuray Nişancı

 • Eğitim Komisyonu Üyesi
 • Döner Sermaye Yürütme Kurulu Üyesi 
 • Sosyal Sorumluluk Proje Komisyonu üyesi
 •  SosyalTesisler İktisadi İşletmesi Yürütme Kurulu üyesi 
 • Dekan Yardımcısı
 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu Başkanı

 

Doç. Dr. Şuayyip Doğuş Demirci

 

 
 • Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Ü. Aygülen Kayahan Karakul

 

 

 • Sayısal Yöntemler A.B.D. Başkanı
 • Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Stratejik Plan, Akademik Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması)

Dr. Öğr. Ü. Ayşegül Kırkpınar

 

 • Bologna Eşgüdüm Komisyonu Fakülte Temsilcisi

 

Dr. Öğr. Ü. Elif Deniz

 

 

 

 • TTO Eğitim, Tanıtım ve Farkındalık Modülü Sorumlusu
 • Kadın ve Aile Çalışmaları U.A.M. Yönetim Kurulu Üyesi

 

 • Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Mezun Takip)
 • Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Araştırma ve Kalite)

Dr. Öğr. Ü. Engin Küçüksille

 

 

 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Tek Ders ve Mezuniyet)
 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Çift Anadal ve Yandal)

Dr. Öğr. Ü. Hatice Kübra Kandemir

 • Sosyal Sorumluluk Birimi Yedek Üyesi

 

 • Bölüm Başkan Yardımcısı
 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Akreditasyon)
 • Disiplin Suçları Soruşturmaları ve Mevzuatla İlgili Değerlendirmeler

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Emin Bakay

 • Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyesi

 

 • Farabi Birim Koordinatörü
 • Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı Değerlendirme ve Yemek Yardımı Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Ü. Nisa Akın

 

 

 

 • Kalite Komisyonu Üyesi
 • Baş Tetkik Görevlisi
 • İç Tetkik Görevlisi
 • Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi Yürütücü Kurul Temsiliyeti

 

 • Fakülte Uzaktan Eğitim Temsilcisi
 • İşletme Programı Akreditasyon Komisyonu Teşkili
 • Fakülte Tanıtım Faaliyetleri Temsilcisi
 • JoBIG Dergi Editörlüğü
 • Sektörel Eğitim Programı Sorumlusu

 

 • İşbaşı Eğitim Uygulaması Dersi Komisyonu Üyesi
 • Bölüm Sosyal Medya Yönetimi Sorumlusu

Dr. Öğr. Ü. Onur Kazancı

 

 

 

 • İşletme Topluluğu Danışmanı
 • JoBIG Dergi Editörlüğü
 • Uzaktan Eğitim Temsilcisi
 • Mevlana Birim Koordinatörü
 • İşbaşı Eğitim Uygulaması Dersi Komisyonu Üyesi
 • Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Öğrenci Toplulukları, Web Sitesi ve Sosyal Medya)
 • Bölüm Sosyal Medya Yönetimi Sorumlusu
Dr. Öğr. Ü. Berna Tektaş  
 • JoBIG Dergi Editörlüğü
 

Dr. Öğretim Üyesi Rozi Mizrahi

 • BEK Alt Komisyonu İşletme Bölümü Temsilcisi

 

 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Akreditasyon)
 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Yatay ve Dikey Geçiş)

Dr. Öğr. Ü. Şaban Çelik

 • Erasmus Koordinatörü

 

 • Erasmus Birim Koordinatörü

Doç. Dr. Sadık Karaoğlan

 

 • Kalite Birim Sorumlusu
 • Kütüphane Komisyon Üyeliği
 

Arş. Gör. Ali Köstepen

 

 • Gençlik ve Gelişim Topluluğu Danışmanı

 

 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Çift Anadal ve Yandal)
 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Tek Ders ve Mezuniyet)

Arş. Gör. Aynur Kırbaç

 

 • Dergi Yürütme Kurulu Üyesi
 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Akreditasyon)
 • Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Araştırma ve Kalite)

Arş. Gör. Barış Bostancı

 

 

 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Lisans ve Yüksek Lisans Programları Koordinasyonu)

Arş. Gör. Burcu Bahçeci Başkurt

 • İşletme Topluluğu Danışmanı
 • Uzaktan Eğitim Temsilcisi

 

 • Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Öğrenci Toplulukları, Web Sitesi ve Sosyal Medya)

Arş. Gör. Cemalettin Sever

 

 

 • Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Stratejik Plan, Akademik Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması)
 • Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Yüksek Lisans Ders Programları, Görevlendirmeler ve Sınav Takvimlerinin Oluşturulması)
 • Akreditasyon Komisyonu Sekreteri
Arş. Gör. Furkan Akcebe  
 • Fakülte Web Sayfası Sorumlusu
 • Fakülte Dergisi Yazım ve Dil Editörlüğü
 • "Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Lisans Ders Programları, Görevlendirmeler ve Sınav Takvimlerinin Oluşturulması)

 

 

Bölüm Alt Komisyonları ve Birim Koordinatörlükleri

Görevli Akademik Personel

İntibak Komisyonu

Prof. Dr. Nezih Metin Özmutaf

Doç. Dr. Evrim Mayatürk Akyol

Dr. Öğr. Ü. Nisa Akın

Bölüm Staj Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Nisa Akın

İşbaşı Eğitim Uygulaması Dersi Komisyonu

Doç. Dr. Evrim Mayatürk Akyol

Dr. Öğr. Ü. Nisa Akın

Dr. Öğr. Ü. Onur Kazancı

Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Yatay ve Dikey Geçiş)

Dr. Öğr. Ü. Rozi Mizrahi

Arş. Gör. Dr. Sadık Karaoğlan

Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Tek Ders ve Mezuniyet)

Dr. Öğr. Ü. Berna Tektaş

Dr. Öğr. Ü. Engin Küçüksille

Arş. Gör. Ali Köstepen

Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Çift Anadal ve Yandal)

Dr. Öğr. Ü. Engin Küçüksille

Arş. Gör. Ali Köstepen

Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Akreditasyon)

Dr. Öğr. Ü. Hatice Kübra Kandemir

Dr. Öğr. Ü. Rozi Mizrahi

Arş. Gör. Aynur Kırbaç

Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Araştırma ve Kalite)

Dr. Öğr. Ü. Elif Deniz

Arş. Gör. Aynur Kırbaç

Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Öğrenci Toplulukları, Web Sitesi ve Sosyal Medya)

Dr. Öğr. Ü. Onur Kazancı

Arş. Gör. Burcu Başkurt

Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Mezun Takip)

Dr. Öğr. Ü. Elif Deniz

Arş. Gör. Dr. Sadık Karaoğlan

Araştırma, Bilgi Yönetimi ve Kalite Komisyonu (Stratejik Plan, Akademik Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Hazırlanması)

Dr. Öğr. Ü. Aygülen Kayahan Karakul

Arş. Gör. Cemalettin Sever

Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı Değerlendirme ve Yemek Yardımı Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Bakay

Disiplin Suçları Soruşturmaları ve Mevzuatla İlgili Değerlendirmeler

Doç. Dr. Özge Karaege

Dr. Öğr. Ü. Hatice Kübra Kandemir

Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (İşletme Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Öğretim ve ESBAŞ İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programları Koordinasyonu)

Doç. Dr. Murat Esen

Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Lisans ve Yüksek Lisans Programları Koordinasyonu)

Arş. Gör. Barış Bostancı

Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Lisans Ders Programları, Görevlendirmeler ve Sınav Takvimlerinin Oluşturulması)

Arş. Gör. Furkan Akcebe

Eğitim, Öğretim ve Akreditasyon Komisyonu (Yüksek Lisans Ders Programları, Görevlendirmeler ve Sınav Takvimlerinin Oluşturulması)

Arş. Gör. Cemalettin Sever

Erasmus Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Ü. Şaban Çelik

Farabi Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Emin Bakay

Mevlana Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Ü. Onur Kazancı

Menüyü Kapat