Bölüm Olanakları

Bölümümüz 4 Profesör, 5 Doçent, 11 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Öğrencilerimiz, üniversitenin sağladığı merkezi kütüphane hizmetleri, bilgisayar laboratuvarları, online veritabanları ve diğer sosyal tesislerden yararlanabilmektedirler.


Bölümümüz, son sınıf öğrencileri için İŞBAŞI EĞİTİM UYGULAMASI DERSİ alma olanağı sunulmaktadır.


İşbaşı Eğitim Uygulaması dersi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü %30 İngilizce İşletme Lisans Programı öğrencilerinin 7. ve/veya 8. yarıyıl eğitimlerine yönelik bir uygulama dersidir.

Bu dersin amacı:

 • Lisans öğrenimini işletmecilik alanında yapan öğrencilerin alan bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini ve iş süreçlerini deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamak,
 • İş tecrübesi ve saha deneyimi amacıyla işletmecilik öğrencilerinin iyi uygulama örneklerini görerek alan tecrübesi kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak,
 • Nitelikli iş gücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları işletmecilik mezunlarını daha öğrenciyken seçme ve yetiştirme imkânı sunarak, potansiyel iş gücü üzerinde ayrıntılı bilgi sahibi olabilme ve işe alma konusunda isabetli karar verebilme olanağı sağlamaktır.

İşbaşı Eğitim Uygulaması dersi, günde en fazla 9 saat, haftada en az 32 saat ve bir dönemde en az 14 hafta olmak üzere gerçekleştirilmektedir.

İşletme Bölümü İşbaşı Eğitim Uygulaması dersini alan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları primleri, Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından ödenmektedir.

İşletme Bölümü İşbaşı Eğitim Uygulaması Dersi kapsamında birlikte çalışılan işletmeler şunlardır:

 

 • ESBAŞ (Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.)
 • Hidromek A.Ş.
 • Birleşik Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.
 • Zim Line (Zim Integrated Shipping Services Ltd.)
 • İnci Holding
 • Cevdet İnci Eğitim Vakfı
 • İnci Akademi
 • PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (Görüşülüyor)

Önümüzdeki dönemlerde işletme portföyümüzün genişletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarımız sürmektedir.

Menüyü Kapat