Neden İKÇÜ İşletme Bölümü

NEDEN İKÇÜ İŞLETME?

 

Artan küreselleşmenin belirginleştirdiği dinamik ve rekabetçi ortam; kaliteli bir eğitim sağlayarak nitelikli insan yetiştirilmesini daha da önemli kılmıştır. Yetiştirilecek işgücünde; gelişen teknolojiye uyum sağlama, analitik düşünme ve problem çözebilme, iş planı hazırlama ve bu planı uygulamaya geçirebilme; ekip çalışmasına uyum sağlayabilme ve doğru iletişim kurabilme, iş kolunda varolan süreçleri daha verimli hale getirmeye ve çıktıların kalitesini arttırmaya yönelik yaratıcı düşünebilme, sorumluluk alabilme ve değişen koşullara uyum sağlayabilme diğer bir ifadeyle adaptasyon özelliklerinin bulunması, bu rekabetçi ve dinamik ortama uyum sağlamaları için çok önemlidir. Bu özelliklerin kazandırılması da, işletme alanında kaliteli eğitim ve öğretim ile sağlanabilecektir. Bu durum, işletme eğitiminin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

 

İşletme Bölümü altyapısı Bologna süreci ve uluslararası akreditasyon ilkeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Bölüm ders programlarında zorunlu derslerin yanında çok çeşitli seçmeli dersler de yer almakta, öğrencilere ilgi alanlarına yönelme fırsatı sağlanmaktadır. Bu bağlamda mezuniyet aşamasında öğrenciler diplomanın yanında ilgili alanda bir sertifika da alabilmektedirler. İşletme Bölümü öğrencilerinin uzmanlık alanlarına özgü nitelik ve becerilere sahip olmalarının yanı sıra; takım kurma, verimli iletişim becerisi ve değişen koşullara uyum sağlama gibi belli ortak yeteneklere de sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bölüm mezunlarının sadece ülkemizde değil, uluslararası arenada da kendilerini başarıyla gösterebilecek, organizasyonlarda yer alabilecek, bulundukları kurumlara ve çevrelerine katkı sağlayabilecek bilgi, beceri, deneyim ve yeteneklere sahip, nitelikli bireyler olması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Lisans programının dönemsel olarak %80’lere (asgari %30) ulaşan bir çerçevede İngilizce ağırlıklı olarak yürütülmesi ile bilimsel faaliyetlerin sürdürülmesinin hem yabancı dil hem de ana dil bakımından öğrencilere bütünleşik katkı sağlayacağı muhakkaktır. Erasmus ve Mevlana Değişim Programları ile öğrencilere yurtdışında eğitim deneyimi ve yabancı dil geliştirme fırsatı sunulmaktadır. Farabi Değişim Programı ile ise, öğrencilerimiz ülkemiz içinde farklı bir üniversitede eğitim alma ve deneyim kazanma fırsatına kavuşmaktadırlar.

 

Alanında öne çıkan organizasyon ve kişilerle gerçekleştirilen iş birlikleri kapsamında davet edilen iş insanlarının deneyimlerinin öğrencilere aktarılması ve kurumsal iş birliklerinin kurulması da, öğrencilerin yetiştirilerek iş hayatına hazırlanmaları bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. İşletmecilik uygulamaları ve iş başı eğitim uygulamaları gibi dersler aracılığıyla öğrencilere dersleri sırasında sektörde yer alma fırsatı sağlanmaktadır. Böylece öğrenciler teori ve pratiği buluşturarak, bilgileri birinci elden kullanma ve deneyimleme fırsatı bulmaktadırlar. Akademisyen kadromuzun zenginliği ile mesleki uygulamalarda bütünlük sağlanmakta, hem teorik hem pratik anlamda öğrencileri iş hayatına hazırlama adımlarında önemli avantajlar elde edilmektedir.

Menüyü Kapat